Felanmälan för lokaler

Gör din felanmälan här

Felanmälan

Telefon: 0303-20 60 40

Gemensamt ansvar för brandskydd

Från 1 januari 2005 har hyresgäst och hyresvärd ett gemensamt ansvar för att hålla ett skäligt brandskydd och dokumentera hur detta sker, enligt en lag om olycksförebyggande arbete. Dokumenten nedan hjälper dig som hyresgäst hos Ytterbygg att ta ditt ansvar enligt den nya lagen. Klicka på respektive bild för att öppna dokumenten.

Brand- och ordningsregler(PDF)

Informationsblad om hyresgästens ansvar för brandskydd

yb_brandskydd_bilaga2

Hyresgästens organisation för brandskydd (wordfil)

Så här gör du en enkel plan för brandskyddsarbetet (mall)

yb_brandskydd_bilaga3

Checklista för brandskyddsrond (wordfil)

Så här genomför du en egen brandskyddsrond (mall)

Ytterligare brandinfo

www.brandinfo.se

Information från brandförsvarsföreningen.

www.informationsbolaget.se

Erbjuder utbildning och konsulthjälp.

Räddningstjänsten i din kommun har också information.