Ytterbygg – hyr ut anpassade lokaler
Ytterbygg AB är ett familjeägt bygg- och fastighetsbolag som hyr ut lokaler till små och stora företag i Storgöteborg. Vi är en aktiv fastighetsutvecklare, som hela tiden bygger nya lokaler och anpassar befintliga efter våra hyresgästers behov.

Verksamheten startade för över 40 år sedan och idag omfattar vårt fastighetsbestånd över 150 000 kvm, från Älvängen i norr till Mölndal i söder. I Hisings Backa och Rollsbo har vi många trevliga lokaler med närhet till bra service och infrastruktur samt möjligheter att växa.

Vi och omvärlden
På Ytterbygg har vi ett stort fokus på att förbättra och förenkla, vilket gagnar både oss och våra hyresgäster. Vi har egen personal i hela kedjan – från projektering och byggnation till fastighetsservice. Alla våra anställda är väldigt engagerade och bidrar till att utveckla och förbättra verksamheten.

Vi värnar om vår omvärld genom ett stort engagemang i miljöarbete, t ex genom att minska energiåtgången i våra fastigheter, möjliggöra återvinning både för oss och våra hyresgäster samt genom att vi använder miljövänliga fordon och bränslen så mycket som möjligt. Lite söder om Varberg står dessutom vårt eget vindkraftverk som producerar all vår el – bara grön el såklart!

yb_omytterbygg1

Jobba hos oss
På Ytterbygg har vi ett stort fokus på att förbättra och förenkla vårt arbete. Vi gillar smarta lösningar, både för oss själva och våra hyresgäster. Alla vi som jobbar på Ytterbygg har processutveckling som en av våra arbetsuppgifter, vilket innebär att vi har stor möjlighet att påverka våra jobb och att vi alla är delaktiga i företagets utveckling.

Vi går emot trenden i branschen och väljer att ha egen kompetens och personal i hela kedjan från projektering, till byggnation och förvaltning av våra hus. Det kan tyckas ovanligt idag, men det gör att vi kan säkerställa att husen är välbyggda och energisnåla. Och att servicen till våra hyresgäster blir bra.

Ytterbygg har ett 30-tal anställda och vi har dessutom ett väldigt nära samarbete med våra underentreprenörer.

Just nu har vi inga lediga jobb på Ytterbygg.

yb_omytterbygg2

Miljö
Att värna om miljön ligger oss varmt om hjärtat. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och att hjälpa våra hyresgäster att minimera sin. Ett led i detta är att minska energiåtgången i våra fastigheter och erbjuda våra hyresgäster möjlighet att sortera i återvinningsgårdarna som finns i våra områden. Miljöarbetet har gett resultat, vi har blivit miljödiplomerade av Göteborgs stad samt blivit antagna som medlemmar i Sweden Green Building Council.

Vårt långsiktiga arbete med att minimera energiåtgång har gett oss stora kunskaper som vi använder både i befintliga och nya fastigheter. Den kunskapen gör det möjligt att Green building-certifiera flera hus. Vårt första Green Building-certifierade hus var Friskis och Svettis anläggning i Kungälv.

Dessutom har vi vårt alldeles egna vindkraftverk, strax söder om Varberg. Det producerar ca fem miljoner kWh per år, vilket är ungefär vad 275 villor förbrukar på ett år. Vi själva förbrukar ungefär hälften av den energimängden, så nu använder vi bara egenproducerad el och producerar dessutom grön el till andra.


Även den yttre miljön är ju avgörande för trivseln. I t ex Backa Bergö och på Backa Strand i Göteborg tar vi självklart vara på den fina stranden längs älven och bygger bryggor, uteservering, strandpromenad med bänkar och grillplatser för att skapa tillfällen till ett ögonblicks njutningsfull avkoppling.

Miljöpolicy
Hela vår verksamhet skall bedrivas på ett miljömässigt, etiskt och ekonomiskt långsiktigt hållbart sätt. Vi minskar miljöpåverkan från våra fastigheter genom att ta miljön i beaktande i våra projekt och erbjuda tjänster till våra hyresgäster som underlättar i deras miljöarbete.

Detta uppnås genom att:

  • Vi har kunskap om och följer lagar och regler på miljöområdet. Vi strävar efter att ständigt förebygga föroreningar och minska vår miljöpåverkan.
  • Vi strävar efter att minska energiförbrukningen i våra fastigheter genom övertänkta val i byggskedet och aktiv driftoptimering i förvaltningsskedet.
  • Vi skall sortera avfall från vår egen verksamhet och underlätta för våra hyresgäster att källsortera från sin.
  • Vi jobbar ständigt med att förbättra i vårt miljöarbete och successivt genomföra åtgärder.